วิธีการจัดส่งสินค้า

ทางเราขนส่งทางไหน

ในประเทศไทย มีใช้บริการของไปรษณีย์ไทย และบริษัทขนส่งเอกชน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
หมายเหตุ : เนื่องจากที่นอนและเครื่องนอน ใช้บริการจัดส่งที่ต่างกัน ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกบริการจัดส่งได้

ระยะเวลาการจัดส่ง

หลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน ทางเร้านจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ ยกเว้นกรณีสินค้า Stock หมด ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นครั้งไป